Wydziedziczenie a przebaczenie

Wydziedziczenie a przebaczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 1010 § 1 k.c. spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Przebaczenie jest więc negatywną przesłanką pozbawienia prawa do zachowku.   Jaką formę powinno mieć przebaczenie? W razie sporządzenia przez spadkodawcę testamentu zawierającego postanowienie o wydziedziczeniu, przebaczenie może mieć wyłącznie postać odwołania tego testamentu. Przebaczenie w dowolnejWięcej oWydziedziczenie a przebaczenie[…]

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

W poprzednim poście omówiona została kwestia uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Czy na tym właśnie ma polegać wydziedziczenie? Otóż nie. „W swoich założeniach instytucja niegodności jest praktycznie tożsama z instytucją wydziedziczenia. Obie mają bowiem na celu wyeliminowanie z kręgu spadkobierców osób, które dopuściły się jakiegoś niewłaściwego zachowania względem spadkodawcy. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega zaśWięcej oWydziedziczenie – definicja i przesłanki[…]

Niegodność dziedziczenia – definicja i przesłanki

Niegodność dziedziczenia – definicja i przesłanki

Zgodnie z podstawową zasadą ustawową, spadkobierca musi być godny dziedziczenia. W przeciwnym wypadku zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Istota niegodności dziedziczenia ma podłoże etyczne i polega pozbawieniu określonych osób zdolności do dziedziczenia.   Zgodnie z przepisem art. 928 k.c. spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił sięWięcej oNiegodność dziedziczenia – definicja i przesłanki[…]

Dziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?

Dziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?

Dziedziczenie to swego rodzaju następstwo prawne po osobie zmarłej. Powołanie do spadku może odbywać się w drodze testamentu lub jako dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał nikogo do spadku w drodze testamentu lub gdy powołane osoby nie chcą lub nie mogą być spadkobiercą.   Reguły dziedziczenia opisane w ustawie Kodeks cywilnyWięcej oDziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?[…]

Otwarcie spadku – kiedy dziedziczę spadek?

Otwarcie spadku – kiedy dziedziczę spadek?

Kiedy staję się spadkobiercą? W którym momencie nabywam spadek? – to bardzo często pojawiające się pytania. Tą kwestie przepisy regulują precyzyjnie, a mianowicie zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego: spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Ogólnie rzecz ujmując spadkobierca wstępuje w ogół praw iWięcej oOtwarcie spadku – kiedy dziedziczę spadek?[…]

CLOSE
CLOSE