Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Jeżeli występuje taka wola i możliwość współwłaściciele mogą zdecydować o jej zniesieniu. W kontekście spadkobrania znamienne jest, że jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, aby realnie go podzielić należy działWięcej oDział spadku a zniesienie współwłasności.[…]

Dział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?

Dział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?

Działu spadku dokonujemy przed tak zwanym sądem spadku. Jest to zawsze sąd rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sprawy, czyli wartość masy spadkowej. Aby precyzyjnie zdefiniować pojęcie sądu spadku, należy przedstawić treść przepisu art 628 kpc: „Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytuWięcej oDział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?[…]

Dział spadku – sposoby podziału majątku

Dział spadku – sposoby podziału majątku

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie działu spadku odsyłają do przepisów ogólnych dotyczących zniesienia współwłasności /art. 688 kpc/. W związku z powyższym scheda spadkowa może być podzielona w następujący sposób:   fizyczny podział rzeczy, przy czym wartość udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne; jeżeli rzeczy nie da się podzielić, sąd może przyznać ją stosownieWięcej oDział spadku – sposoby podziału majątku[…]

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?

Często stawiane jest pytanie, czy można dokonać stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku w jednym postępowaniu. Zasadnicza bowiem kolejność jest taka, że pierw uzyskujemy stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie składamy wniosek o dział spadku. Jednakże zgodnie z art. 681 kpc „Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzonyWięcej oStwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?[…]

CLOSE
CLOSE