Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Jeżeli występuje taka wola i możliwość współwłaściciele mogą zdecydować o jej zniesieniu. W kontekście spadkobrania znamienne jest, że jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, aby realnie go podzielić należy działWięcej oDział spadku a zniesienie współwłasności.[…]

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku albo złożenie tego oświadczenia po terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe w gruncie rzeczy wyczerpuje przedmiot niniejszego wpisu. Wskazać trzeba natomiast, że bezczynności osoby dziedziczącej skutkuje przyjęciem spadku bez możliwości jego późniejszego odrzucenia. Wyjaśnić trzeba również, iż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcieWięcej oBrak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.[…]

Jaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Jaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Powyższe stanowi literalne brzmienie art. 1015 § 1 kc. Znamienne w tej regulacji jest to, że początkiem biegu tego terminu jest dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu goWięcej oJaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?[…]

Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Po pierwsze należy przypomnieć, iż spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Koncentrując się na trzecim wariancie wskazać trzeba art. 1020 kc: spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.Więcej oOdrzucenie spadku – konsekwencje prawne[…]

Dziedziczenie wprost

Dziedziczenie wprost

W realiach polskiego prawa spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w podanym wyżej momencie osoba dziedzicząca nabywa wszystkie prawa i obowiązki majątkowe swojego poprzednika. Przyznać jednak trzeba, że nabycie takie ma charakter tymczasowy. Spadkobierca może bowiem spadek przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić. NadmienićWięcej oDziedziczenie wprost[…]

Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że spadek przechodzi na spadkobierców z mocy samego prawa, z chwilą śmierci spadkodawcy. Do czego więc nam orzeczenie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia? Oczywiście do celów dowodowych. Urzędowym dokumentem w postaci stwierdzenia nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem dziedziczenia potwierdzamy nasze prawa do spadku. WWięcej oStwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?[…]

Niegodność dziedziczenia – definicja i przesłanki

Niegodność dziedziczenia – definicja i przesłanki

Zgodnie z podstawową zasadą ustawową, spadkobierca musi być godny dziedziczenia. W przeciwnym wypadku zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Istota niegodności dziedziczenia ma podłoże etyczne i polega pozbawieniu określonych osób zdolności do dziedziczenia.   Zgodnie z przepisem art. 928 k.c. spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił sięWięcej oNiegodność dziedziczenia – definicja i przesłanki[…]

Dziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?

Dziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?

Dziedziczenie to swego rodzaju następstwo prawne po osobie zmarłej. Powołanie do spadku może odbywać się w drodze testamentu lub jako dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał nikogo do spadku w drodze testamentu lub gdy powołane osoby nie chcą lub nie mogą być spadkobiercą.   Reguły dziedziczenia opisane w ustawie Kodeks cywilnyWięcej oDziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?[…]

Otwarcie spadku – kiedy dziedziczę spadek?

Otwarcie spadku – kiedy dziedziczę spadek?

Kiedy staję się spadkobiercą? W którym momencie nabywam spadek? – to bardzo często pojawiające się pytania. Tą kwestie przepisy regulują precyzyjnie, a mianowicie zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego: spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Ogólnie rzecz ujmując spadkobierca wstępuje w ogół praw iWięcej oOtwarcie spadku – kiedy dziedziczę spadek?[…]

CLOSE
CLOSE