Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Po pierwsze należy przypomnieć, iż spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Koncentrując się na trzecim wariancie wskazać trzeba art. 1020 kc: spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.Więcej oOdrzucenie spadku – konsekwencje prawne[…]

Unieważnienie testamentu

Unieważnienie testamentu

Tak jak zostało wskazane w poprzednim wpisie, testament jest czynnością prawną wysoce sformalizowaną. Dlatego nawet drobne naruszenie przepisów kodeksu cywilnego podczas sporządzania testamentu, może być podstawą do jego unieważnienia.   Weryfikacje ważności testamentu rozpocząć należy od analizy ogólnych zasad czynności prawnej, określonych w art. 58 k.c. Wymogi szczególne ustalone zostały w przepisach prawa spadkowego. PoWięcej oUnieważnienie testamentu[…]

Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Zgodnie z polskim prawem powołanie do spadku może wynikać bądź z ustawy bądź z testamentu. Zgodnie z art. 941 k.c. rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Przyjąć należy więc, iż testament jest jedyną czynnością prawną, która może być dokonana na wypadek śmierci. Testator poprzez rozrządzenie testamentowe określa osoby spadkobierców, względnie zapisobierców orazWięcej oTestament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny[…]

Wydziedziczenie a przebaczenie

Wydziedziczenie a przebaczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 1010 § 1 k.c. spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Przebaczenie jest więc negatywną przesłanką pozbawienia prawa do zachowku.   Jaką formę powinno mieć przebaczenie? W razie sporządzenia przez spadkodawcę testamentu zawierającego postanowienie o wydziedziczeniu, przebaczenie może mieć wyłącznie postać odwołania tego testamentu. Przebaczenie w dowolnejWięcej oWydziedziczenie a przebaczenie[…]

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

W poprzednim poście omówiona została kwestia uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Czy na tym właśnie ma polegać wydziedziczenie? Otóż nie. „W swoich założeniach instytucja niegodności jest praktycznie tożsama z instytucją wydziedziczenia. Obie mają bowiem na celu wyeliminowanie z kręgu spadkobierców osób, które dopuściły się jakiegoś niewłaściwego zachowania względem spadkodawcy. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega zaśWięcej oWydziedziczenie – definicja i przesłanki[…]

CLOSE
CLOSE