Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Po pierwsze należy przypomnieć, iż spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Koncentrując się na trzecim wariancie wskazać trzeba art. 1020 kc: spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.Więcej oOdrzucenie spadku – konsekwencje prawne[…]

Dziedziczenie wprost

Dziedziczenie wprost

W realiach polskiego prawa spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w podanym wyżej momencie osoba dziedzicząca nabywa wszystkie prawa i obowiązki majątkowe swojego poprzednika. Przyznać jednak trzeba, że nabycie takie ma charakter tymczasowy. Spadkobierca może bowiem spadek przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić. NadmienićWięcej oDziedziczenie wprost[…]

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?

Często stawiane jest pytanie, czy można dokonać stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku w jednym postępowaniu. Zasadnicza bowiem kolejność jest taka, że pierw uzyskujemy stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie składamy wniosek o dział spadku. Jednakże zgodnie z art. 681 kpc „Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzonyWięcej oStwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?[…]

Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że spadek przechodzi na spadkobierców z mocy samego prawa, z chwilą śmierci spadkodawcy. Do czego więc nam orzeczenie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia? Oczywiście do celów dowodowych. Urzędowym dokumentem w postaci stwierdzenia nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem dziedziczenia potwierdzamy nasze prawa do spadku. WWięcej oStwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?[…]

Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Zgodnie z polskim prawem powołanie do spadku może wynikać bądź z ustawy bądź z testamentu. Zgodnie z art. 941 k.c. rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Przyjąć należy więc, iż testament jest jedyną czynnością prawną, która może być dokonana na wypadek śmierci. Testator poprzez rozrządzenie testamentowe określa osoby spadkobierców, względnie zapisobierców orazWięcej oTestament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny[…]

Zachowek – definicja

Zachowek – definicja

Zgodnie z tym co zostało przedstawione wcześniej, powołanie do dziedziczenia może odbywać się w drodze testamentu lub ustawy. Instytucja zachowku stanowi zabezpieczenie interesów najbliższych spadkodawcy na wypadek pominięcia ich w testamencie. Może bowiem mieć miejsce sytuacja, kiedy spadkodawca poprzez testament powoła do całego spadku osobę spoza grona osób ustawowych spadkobierców. Wynika to z faktu, iżWięcej oZachowek – definicja[…]

CLOSE
CLOSE