Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Na wstępie należy wyjaśnić, iż spadkobierca w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić /art. 1012 kc/. Istotne jest to, że brak oświadczeniaWięcej oDziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza[…]

CLOSE
CLOSE