Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku albo złożenie tego oświadczenia po terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe w gruncie rzeczy wyczerpuje przedmiot niniejszego wpisu. Wskazać trzeba natomiast, że bezczynności osoby dziedziczącej skutkuje przyjęciem spadku bez możliwości jego późniejszego odrzucenia. Wyjaśnić trzeba również, iż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcieWięcej oBrak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.[…]

Jaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Jaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Powyższe stanowi literalne brzmienie art. 1015 § 1 kc. Znamienne w tej regulacji jest to, że początkiem biegu tego terminu jest dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu goWięcej oJaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?[…]

CLOSE
CLOSE