Dziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?

Dziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?

Dziedziczenie to swego rodzaju następstwo prawne po osobie zmarłej. Powołanie do spadku może odbywać się w drodze testamentu lub jako dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał nikogo do spadku w drodze testamentu lub gdy powołane osoby nie chcą lub nie mogą być spadkobiercą.   Reguły dziedziczenia opisane w ustawie Kodeks cywilnyWięcej oDziedziczenie ustawowe – jaka część spadku mi się należy?[…]

CLOSE
CLOSE