Dział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?

Dział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?

Działu spadku dokonujemy przed tak zwanym sądem spadku. Jest to zawsze sąd rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sprawy, czyli wartość masy spadkowej. Aby precyzyjnie zdefiniować pojęcie sądu spadku, należy przedstawić treść przepisu art 628 kpc: „Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytuWięcej oDział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?[…]

CLOSE
CLOSE