Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Jeżeli występuje taka wola i możliwość współwłaściciele mogą zdecydować o jej zniesieniu. W kontekście spadkobrania znamienne jest, że jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, aby realnie go podzielić należy działWięcej oDział spadku a zniesienie współwłasności.[…]

CLOSE
CLOSE