Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka – tak. Skutki prawne wydziedziczenia dotyczą bezpośrednio osoby wydziedziczonego, nie zaś jego zstępnych (dzieci, wnuków).   Z mocy art. 1011 k.c. zstępni wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku. Uzyskują osobiste prawo niezależnie od prawa poprzednika. Konkretnie personalny charakter przyczyn wydziedziczenia wiąże się z tym, że tylko i wyłącznie ten, kogoWięcej oCzy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?[…]

Wydziedziczenie a przebaczenie

Wydziedziczenie a przebaczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 1010 § 1 k.c. spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Przebaczenie jest więc negatywną przesłanką pozbawienia prawa do zachowku.   Jaką formę powinno mieć przebaczenie? W razie sporządzenia przez spadkodawcę testamentu zawierającego postanowienie o wydziedziczeniu, przebaczenie może mieć wyłącznie postać odwołania tego testamentu. Przebaczenie w dowolnejWięcej oWydziedziczenie a przebaczenie[…]

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

W poprzednim poście omówiona została kwestia uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Czy na tym właśnie ma polegać wydziedziczenie? Otóż nie. „W swoich założeniach instytucja niegodności jest praktycznie tożsama z instytucją wydziedziczenia. Obie mają bowiem na celu wyeliminowanie z kręgu spadkobierców osób, które dopuściły się jakiegoś niewłaściwego zachowania względem spadkodawcy. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega zaśWięcej oWydziedziczenie – definicja i przesłanki[…]

CLOSE
CLOSE