Dział spadku – sposoby podziału majątku

Dział spadku – sposoby podziału majątku

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie działu spadku odsyłają do przepisów ogólnych dotyczących zniesienia współwłasności /art. 688 kpc/. W związku z powyższym scheda spadkowa może być podzielona w następujący sposób:   fizyczny podział rzeczy, przy czym wartość udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne; jeżeli rzeczy nie da się podzielić, sąd może przyznać ją stosownieWięcej oDział spadku – sposoby podziału majątku[…]

CLOSE
CLOSE